De coördinator

De (zorg)coördinator heeft een bijzondere rol in het netwerk. De coördinator is verantwoordelijk voor het correct functioneren van het netwerk. Dat begint bij het MDO: de zorgcoördinator zal dan in het zorgleefplan vastleggen welke problemen geconstateerd zijn en hoe deze worden aangepakt. Vervolgens moet de zorgcoördinator ervoor zorgen dat alle taken aan mantelzorgers of professionals worden toegewezen. In principe is de zorgcoördinator dan niet meer nodig voor de dagelijkse gang van zaken, maar zodra er procesmatige afwijkingen zijn moet de zorgcoördinator inspringen. Voorbeelden van afwijkingen zijn taken die niet worden uitgevoerd of mensen die niet op berichten reageren.
Coordinator Van Het Netwerk

De zorgcoördinator is ook verantwoordelijk voor

  • het afhandelen van signalen uit het netwerk rond de cliënt.
  • de evaluatie van het zorgleefplan. Periodiek, bijvoorbeeld om de zes maanden, worden de resultaten bekeken in een MDO en worden de plannen eventueel bijgesteld.

Lees verder over het Zorgverband systeem .