Wonen in het Virtueel Verzorgingshuis

Het Virtueel Verzorgingshuis zorgt ervoor dat men thuis kan blijven blijven wonen ondanks chronische ziekte of ouderdom. De contacten met familie, buren, vrienden en vertrouwde zorgverleners blijven behouden. Dat vergt een goede organisatie van de zorg en ondersteuning.

Iemand krijgt hulp van verschillende mensen, professionals en niet-professionals. Deze hulp wordt niet goed onderling afgestemd. Daardoor kunnen cliënt, mantelzorger en thuiszorg tegenstrijdige adviezen krijgen. Ook de informatie die bijvoorbeeld de huisarts krijgt is onvolledig waardoor hij zich soms slecht een beeld kan vormen van de problematiek.

Dat is niet efficiënt en komt de kwaliteit van de zorg niet ten goede.
Netwerk Zonder Zorgverband
Binnen het Virtueel Verzorgingshuis communiceren alle betrokkenen op een gestructureerde wijze via het Zorgverband systeem: men deelt informatie. Daardoor zal de cliënt en zijn omgeving op een eenduidige wijze geïnformeerd worden. Ook de huisarts of een paramedicus zal goed geïnformeerd zijn.

Eventuele problemen worden snel gesignaleerd en binnen het netwerk opgelost zodat onnodige (tijdelijke) opnames in een verpleeghuis of ziekenhuis worden voorkomen.
Netwerk Met Zorgverband

Veilige en goede zorg, gewoon thuis