Voor wie?

Iemand die zorg nodig heeft kan in het Virtueel Verzorgingshuis langer zelfstandig blijven: zelfredzaam en met regie over het eigen leven maar wel ondersteund door zijn netwerk van mantelzorgers en professionals.

Cliënten

Het Virtuele Verzorgingshuis is vooral voor mensen, voor wie opname in een gewoon stenen verzorgingshuis nodig wordt. Maar zo’n opname heeft nogal wat nadelen: iemand wordt uit zijn eigen omgeving gehaald en verliest vaak het contact met de mensen uit zijn omgeving. Men wordt ook snel minder zelfredzaam en meer afhankelijk van zorgverleners. Kortom, iemand moet leven op een manier die door hem niet gewenst wordt. De overheid stimuleert het langer thuiswonen.

Op het eerste gezicht lijkt het soms niet mogelijk dat iemand thuis kan blijven wonen. In het Virtueel Verzorgingshuis kan dat bijna altijd wel. Het Virtueel Verzorgingshuis heeft als voordeel dat de zorgvrager in zijn eigen omgeving kan blijven wonen en zelf een grote invloed heeft op de verzorging die hij of zij krijgt. De website van het Virtueel Verzorgingshuis ondersteunt de cliënt. De regie over het eigen leven blijft behouden.
Netwerk Met Zorgverband

Mantelzorgers

Een mantelzorger is iemand die langdurig en onbetaald de zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of vriend , enzovoort op zich neemt. Een mantelzorger doet dit omdat hij of zij een persoonlijke band met de zorgvrager heeft.
De zorg voor een thuiswonende zorgvrager kan moeilijk en zwaar zijn.

In het Virtueel Verzorgingshuis staat de mantelzorger er niet alleen voor omdat hij of zij onderdeel is van een team waarin ook de zorgprofessionals zitten. Dit team ondersteunt de cliënt en de mantelzorger. In het zorgplan dat samen met de zorgvrager en de professionals is opgesteld, staat welke bijdrage de mantelzorger kan en wil leveren aan de zorg. De website van het Virtueel Verzorgingshuis ondersteunt de mantelzorger.
Mantelzorger In Smn

Familie

De familie kan, via het internet en als de zorgvrager dat wil, op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen. Op deze wijze kunnen zij op afstand een vinger aan de pols houden. Via het internet kan de familie op elk moment van de dag de status inzien: zij zijn dus niet afhankelijk van de toevallige beschikbaarheid van zorgverleners.

Omdat de zorg goed geregeld is en de familie dat zelf kan controleren hebben zij de zekerheid dat de zorgvrager thuis veilig is. Familieleden zullen minder vaak met spoed op bezoek hoeven te gaan om een (urgent) probleem op te lossen.
Familie In Smn

Hoe werkt het?