Veilige en goede zorg, gewoon thuis!

In een verzorgingshuis wonen meerdere mensen bij elkaar die in meer of mindere mate verzorgd moeten worden. Als gevolg van bijvoorbeeld ouder worden hebben ze hulp en ondersteuning nodig bij hun dagelijkse bezigheden en persoonlijke verzorging. Soms zal ook verpleegkundige hulp nodig zijn. Opname in een verzorgingshuis is belastend voor alle betrokkenen: de zorgvrager zelf en zijn of haar partner, maar ook de eventuele kinderen.

Het Virtueel Verzorgingshuis is een hulpmiddel waarmee opname in een verzorgingshuis niet nodig is: de zorgvrager blijft gewoon thuis wonen. Door de zorg thuis – met behulp van het internet – zo goed mogelijk te organiseren wordt dat mogelijk. Alleen als er zeer ernstige lichamelijke of geestelijke problemen zijn, waarbij een zorgvrager een verpleeghuisindicatie heeft, zal het vaak niet mogelijk zijn thuis te blijven wonen.

In het Virtueel Verzorgingshuis krijgt elke zorgvrager een eigen pagina op een website: dat is de eigen plek van de zorgvrager in het Virtueel Verzorgingshuis. Hierop wordt zijn zorgleefplan weergegeven en bijgehouden. In een zorgleefplan staat welke zorg (verzorging, behandeling, verpleging) iemand nodig heeft en er wordt in aangegeven hoe en wanneer die zorg wordt gegeven en door wie.

Het zorgleefplan wordt opgesteld door de (zorg)coördinator (1). Wanneer er over de voortgang van  de zorg wordt gerapporteerd (2) worden belangrijke wijzigingen doorgespeeld aan alle betrokkenen (3). Ook de coördinator wordt op de hoogte gesteld (4) en beoordeelt of wijzigingen in de zorg nodig zijn.

Zorgleefplan

Om een goed plan op te stellen komt een team van zorgverleners bij de zorgvrager thuis op bezoek voor gezamenlijk overleg. Daarbij kan ook een mantelzorger aanwezig zijn. In ieder geval zullen de wijkverpleegkundige en de huisarts (of een praktijkondersteuner) aanwezig zijn bij de zorgplanbespreking. De zorgvrager zelf neemt, eventueel met zijn mantelzorger, de beslissingen over zijn eigen zorg. De eigen pagina op de website is en blijft van de zorgvrager zelf. Het zorgleefplan wordt regelmatig gezamenlijk geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Via de pagina op het internet kunnen alle mensen die betrokken zijn bij de zorgvrager (familie, thuiszorg, (para)medici) gestructureerd met elkaar communiceren om de zorg af te stemmen. Iedereen die van de zorgvrager toestemming krijgt, kan de voortgang van de zorg inzien en daaraan bijdragen.

Voor wie is het Virtueel Verzorgingshuis?