Hoe werkt het?

Alle mensen die betrokken zijn bij de zorg noemen we samen het sociaal-medisch netwerk van de zorgvrager, dat wil zeggen het team van zorgvrager zelf, mantelzorg en (para)medici. De mensen uit het sociaal-medisch netwerk gebruiken het internet en het computerprogramma van het Virtueel Verzorgingshuis om onderling gegevens uit te wisselen via de website.

Het gebruik van de website is eenvoudig: als iemand kan e-mailen, bankieren of bestellen via internet dan kan hij dit ook. De website zorgt ervoor dat iedereen de informatie krijgt die bij zijn taken hoort. De gegevens in de website zijn beveiligd: zorgverleners en mantelzorgers zien alleen de gegevens die bij hun taken horen. De zorgvrager zelf en vaak een mantelzorger kunnen alle gegevens inzien. Dit geldt ook voor andere familieleden, na toestemming van de zorgvrager.

Op de website staat wat er gedaan moet worden. De resultaten van die activiteiten worden vastgelegd door het beantwoorden van concrete vragen. De vragen die iemand te zien krijgt zijn afhankelijk van zijn taken. Op deze manier kan nooit vergeten worden om belangrijke informatie in het systeem in te voeren en zal iedereen gegevens op dezelfde wijze invoeren. Hierdoor wordt het eenvoudiger om gegevens van anderen te interpreteren: de ingevoerde gegevens zijn betrouwbaar.

Alle ingevoerde gegevens worden opgeslagen in het systeem. Wanneer met die gegevens iets bijzonders aan de hand is dan wordt dat doorgegeven aan iemand in het netwerk die daar iets mee kan doen. Als voorbeeld: een mantelzorger kan gegevens hebben ingevuld die niet aan de verwachtingen voldoen. Het systeem zal dan bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige of de huisarts daarvan op de hoogte brengen, afhankelijk van het soort probleem. 

Als iemand, bijvoorbeeld een mantelzorger, zich ergens ongerust over maakt (1), kan een signaal gegeven worden dat de coördinator zal afhandelen (2). De coördinator zal dan vaak met anderen in  het netwerk, bijvoorbeeld met de huisarts en de cliënt zelf overleggen (3). Daarna wordt een antwoord gegeven (4). Het signaal kan op deze wijze leiden tot nader onderzoek (inzet instrumenten) of een wijziging in de behandeling (aanpassen zorgleefplan).
Signaal In Het Netwerk

De coördinator houdt in de gaten of alle taken tijdig worden uitgevoerd en of er op berichten wordt gereageerd. De coördinator is ook verantwoordelijk voor het inrichten van het sociaal-medisch netwerk en voor de periodieke evaluatie.

Voor, en vaak door, de cliënt van het Virtueel Verzorgingshuis wordt een dossier opgebouwd van de eigen zorggeschiedenis. Daar kunnen ook allerlei niet medische gegevens in gezet worden. Het geeft veel inzicht in de achtergrond van de cliënt. Door die informatie te delen met het sociaal-medisch netwerk kan de zorg beter op de wensen en behoeften van de zorgvrager worden afgestemd.

De voordelen op een rijtje