De voordelen op een rijtje

  • Veilig thuis blijven wonen
  • Behoud van zelfregie en zelfredzaamheid
  • Ondersteuning van de mantelzorger
  • Goede, actuele informatie voor cliënt, mantelzorger, familie en professionele zorgverleners
  • Ondersteuning van de samenwerking tussen professionals en cliënt/mantelzorg
  • Passende instructies
  • Tijdige signalering van mogelijke problemen door alle betrokkenen
  • Structuur in het herkennen en de aanpak van problemen
  • Altijd en overal toegang tot het systeem via het internet