Raalte

Logo Ozo In de gemeente Raalte werken huisartsen, specialist ouderengeneeskunde, gemeente Raalte (WMO) en thuiszorg samen rondom kwetsbare ouderen. OZOverbindzorg faciliteert de nieuwe samenwerking waarbij de cliënt centraal staat.

Wat is OZO verbindzorg?

In een verzorgingshuis wonen meerdere mensen bij elkaar die in meer of mindere mate verzorgd moeten worden. Als gevolg van bijvoorbeeld ouder worden hebben ze hulp en ondersteuning nodig bij hun dagelijkse bezigheden en persoonlijke verzorging. Soms zal ook verpleegkundige hulp nodig zijn. Opname in een verzorgingshuis is belastend voor alle betrokkenen: de zorgvrager zelf en zijn of haar partner, maar ook de eventuele kinderen.

OZOverbindzorg is een hulpmiddel waarmee opname in een verzorgingshuis kan worden voorkomen: de zorgvrager blijft gewoon thuis wonen. Door de zorg thuis – met behulp van internet op de computer – optimaal te organiseren wordt dat mogelijk. Slechts in geval van ernstige lichamelijke of geestelijke problemen, waarbij een zorgvrager een verpleeghuisindicatie heeft, zal het meestal niet mogelijk zijn thuis te blijven wonen.

Cindy Hobert "Hoe meer je aan preventie doet, hoe meer je kunt besparen op eerste en tweedelijns zorg. Ook worden mantelzorgers met OZOverbindzorg beter ondersteund. Zo kunnen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.”"

Cindy Hobert van OZOverbindzorg

In OZOverbindzorg krijgt elke zorgvrager een eigen pagina op een website waarop zijn zorgplan wordt weergegeven en bijgehouden. In een zorgplan staat welke zorg (verzorging, behandeling, verpleging) iemand nodig heeft en er wordt in aangegeven hoe en wanneer die zorg wordt gegeven en door wie. Om een goed zorgplan op te stellen komt een team van zorgverleners bij de zorgvrager thuis op bezoek voor gezamenlijk overleg. Daarbij kan ook een eventuele mantelzorger aanwezig zijn. In ieder geval zullen de wijkverpleegkundige en de huisarts (of een praktijkondersteuner) aanwezig zijn bij de zorgplanbespreking. De zorgvrager zelf neemt, eventueel met zijn mantelzorger, de beslissingen over zijn eigen zorg. De eigen pagina op het internet is en blijft van de zorgvrager zelf. Het zorgplan wordt regelmatig gezamenlijk geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Logo Leeg "Van alle cliënten zijn op 1 na alle mantelzorgers actief met het systeem. We hebben op een informatiemiddag over onze nieuwe manier van werken geïnformeerd en over het systeem. Iedereen was heel enthousiast"

Wijkverpleegkundige Rita Hobert, Zorggroep Raalte

Het gebruik van het Zorgverband systeem maakt het mogelijk alle mensen die betrokken zijn bij de zorgvrager (familie, thuiszorg, (para)medici) met elkaar te laten communiceren en om de zorg af te stemmen. Iedereen die van de zorgvrager toestemming krijgt, kan de voortgang van de zorg inzien en daaraan bijdragen.

Logo Leeg "Een patiënt met COPD moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Hij was tevens mantelzorgster voor zijn partner. De partner was niet zelfredzaam en moest gedurende de opname elders verzorgd worden. Dit is uiteindelijk allemaal gelukt middels het systeem. De maatschappelijk werkt ook met het systeem en heeft de voortgang en opnames middels het systeem teruggekoppeld. Dit betekent voor mij een hele efficiënte manier van werken. Ik krijg geen paniek telefoontjes en weet dat beide patiënten in goede handen zijn."

"Ik kreeg maandag bericht van een mantelzorgster die in Gouda woont over zijn moeder die in Luttenberg woont. In de mail meldde hij verschillende zaken waar hij zich zorgen over maakte. Ik was heel blij met zijn scherpe observaties. Hierdoor krijg ik goed in beeld hoe het met de cliënt gaat."


Ger van der Vlies, huisarts Luttenberg

Lees verder op Sallandbuiten.nl