Zorgverband: Het sociaal-medisch netwerk rond de patiënt


Ikoon Zorgverband 300dpi
Het Zorgverband systeem kan gebruikt worden in andere omgevingen dan het Virtueel Verzorgingshuis. Het is geschikt in alle situaties waar de zorg voor ouderen, chronisch zieken of gehandicapten of jeugdzorg door een netwerk van mantelzorgers, vrijwilligers en medische professionals wordt gegeven. Zorgverband zorgt voor een efficiënte en goed gestructureerde communicatie binnen dit sociaal-medisch netwerk, zodat iedereen op het juiste moment over de juiste informatie kan beschikken en zijn taken zelfstandig kan vervullen.

Zorgverband is een web-based software systeem waarbij de cliënt centraal staat en dat informatie en processen structureert aan de hand van:

  • Probleemverduidelijking met behulp van een scala aan instrumenten. Dit zijn vooral vragenlijsten met bijbehorende instructies die gebruikt worden om problemen van de cliënt systematisch in kaart te brengen. Daarbij is ruimte voor eigen waarnemingen en opmerkingen. Er zijn instrumenten die ook door de cliënt en de mantelzorg kunnen worden gebruikt, andere instrumenten worden primair door professionals gebruikt.
  • Signalering en opvolging: een signaleringssysteem waarbij iedereen in het netwerk signalen kan afgeven die door een coördinator, vaak in samenspraak met huisarts, specialist of paramedicus, worden afgehandeld.
  • Controle en terugkoppeling: het zorgleefplan van de cliënt waarin de problemen worden vastgelegd en structurele zorg en interventies worden beschreven en de voortgang van het ingezette beleid wordt gecontroleerd. In het Zorgverband systeem heeft elke cliënt een eigen zorgleefplan dat door iedereen, mits die daartoe toestemming heeft, ingezien en aangevuld kan worden. Het systeem kan onder andere gekoppeld worden met systemen van huisartsen, apotheken en thuiszorgorganisaties.

Signalen, Instrumenten En Zlp

Signalen en Instrumenten worden gebruikt om het zorgleefplan op te stellen. Feedback uit het zorgleefplan kan aanleiding zijn tot het geven van signalen of het inzetten van instrumenten. De feedback komt voort uit de voortgangsrapportage en evaluatie van het ingezette beleid.

Zie verder de Zorgverband website.