escalaties

Als een probleem middels structurele of incidentele zorg wordt afgehandeld, zal die zorg door één of meerdere professionals of niet-professionals worden gegeven. Als die zorg niet meer volstaat dan kan men een probleem opschalen: het probleem zal dan eerst nader worden geanalyseerd, vaak door of onder regie van de coördinator. Aan de hand van die analyse wordt bepaald of en hoe de zorg wordt aangepast.

Voor problemen in het zorgleefplan worden interventies opgesteld. Voor een interventie wordt aangegeven hoe en door wie die wordt uitgevoerd. Tevens wordt een realistisch doel opgegeven: het verwachte resultaat. Als bij het uitvoeren van de interventies duidelijk wordt dat de resultaten niet bereikt worden wordt het probleem opgeschaald.