Ontwikkelingen in de zorg

De zorg in Nederland is in beweging: de kosten van de zorg moeten binnen de perken worden gehouden, terwijl de kwaliteit van de zorg gehandhaafd of verbeterd moet worden en de zorgvragers meer de regie over hun eigen leven moeten houden. Het gaat daarbij om meer dan een miljoen burgers die incidenteel dan wel structureel hulp en ondersteuning nodig hebben van mantelzorg, vrijwilligers en eventueel van professionals (zoals huisartsen en specialisten, thuiszorg, paramedici en welzijn). Er zijn ook meerdere organisaties bij betrokken zoals gemeenten, thuiszorgorganisaties en huisartsenpraktijken.

De organisatie van de zorg rond cliënten met meerdere aandoeningen en ouderen is complex. Er zijn mantelzorgers en zorgverleners van verschillende organisaties bij betrokken. De zorg wordt beter naarmate de verschillende disciplines en organisaties beter samenwerken. In de praktijk blijkt die samenwerking lastig.

Verbetering van die samenwerking is wat in het Virtueel Verzorgingshuis, ondersteund door de Zorgverband software, wordt bereikt. Er is één software systeem dat rond de zorgvrager is georganiseerd. De zorgvrager is de eigenaar van zijn eigen gegevens; alle zorgverleners maken via de Zorgverband software gebruik van die gegevens. De zorgverleners kunnen alleen de gegevens inzien die zij nodig hebben voor hun werk. Informatie wordt dus gedeeld door de betrokkenen, maar het delen van informatie is méér dan het hebben van een gezamenlijk dossier:

  • Uit privacy overwegingen zijn niet alle gegevens voor iedereen zichtbaar.
  • Mensen worden actief op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rond de zorg voor de cliënt.

Om dat te bewerkstelligen moeten informatie en processen rond de cliënt gestructureerd worden, waarbij de cliënt zelf waar mogelijk een centrale en actieve rol speelt. Indien dit niet mogelijk is wordt dit overgenomen door een mantelzorger of een coördinator.

Het Zorgverband systeem is geen vervanging van een HIS (huisartsen informatie systeem). Er is ook weinig overlap met een HIS: er zijn in een thuissituatie maar weinig medische gegevens nodig om de zorg rond de patiënt te organiseren. Het HIS kan wel aan het Virtueel Verzorgingshuis gekoppeld worden om te voorkomen dat gegevens die in beide systemen zitten dubbel moeten worden bijgehouden.


Het zorgleefplan