Het zorgleefplan

In het Virtueel Verzorgingshuis krijgt elke zorgvrager een eigen pagina op een internet website: dat is de eigen plek van de zorgvrager in het Virtueel Verzorgingshuis. Hierop wordt zijn zorgleefplan weergegeven en bijgehouden. In een zorgleefplan staat welke zorg (verzorging, behandeling, verpleging) iemand nodig heeft en er wordt in aangegeven hoe en wanneer die zorg wordt gegeven en door wie.

Het zorgleefplan wordt opgesteld door de (zorg)coördinator (1). Wanneer er voortgang wordt gerapporteerd (2) worden belangrijke wijzigingen doorgespeeld aan alle betrokkenen (3). Ook de coördinator wordt op de hoogte gesteld (4) en beoordeelt of wijzigingen in het beleid nodig zijn.

Zorgleefplan

Beheersbare zorg