Welkom bij het Virtueel Verzorgingshuis

Het Virtueel Verzorgingshuis zorgt ervoor dat mensen die door een chronische ziekte of ouderdom veel zorg nodig hebben thuis kunnen blijven blijven wonen. Daarmee blijven de contacten  met familie, buren, vrienden en vertrouwde zorgverleners behouden. Dat vergt een goede organisatie van de zorg en ondersteuning.

Het Virtueel Verzorgingshuis maakt gebruik van een website. Hiermee kunnen alle mensen die betrokken zijn bij de zorg (het netwerk van de cliënt) beter samenwerken: informatie wordt gedeeld. Eventuele problemen worden snel gesignaleerd en binnen het netwerk opgelost.

Iemand krijgt hulp van verschillende mensen, professionals en niet-professionals. Deze hulp wordt niet goed onderling afgestemd. Daardoor kunnen cliënt, mantelzorger en thuiszorg tegenstrijdige adviezen krijgen. Ook de informatie die bijvoorbeeld de huisarts krijgt is onvolledig waardoor hij zich soms slecht een beeld kan vormen van de problematiek.

Dat is niet efficiënt en komt de kwaliteit van de zorg niet ten goede.
Netwerk Zonder Zorgverband
Binnen het Virtueel Verzorgingshuis communiceren alle betrokkenen op een gestructureerde wijze via het Zorgverband systeem: men deelt informatie. Daardoor zal de cliënt en zijn omgeving op een eenduidige wijze geïnformeerd worden. Ook de huisarts of een paramedicus zal goed geïnformeerd zijn.

Eventuele problemen worden snel gesignaleerd en binnen het netwerk opgelost zodat onnodige (tijdelijke) opnames in een verpleeghuis of ziekenhuis worden voorkomen.
Netwerk Met Zorgverband

De informatie die u in deze website aantreft is toegespitst op verschillende gebruikersprofielen. Geef aan welk profiel het best bij u past:

Niet-professionals : op het Virtueel Verzorgingshuis wordt ingegaan vanuit het oogpunt van de zorgvrager, familieleden en vrienden van een zorgvrager of vrijwilligers.
Professionals : aangegeven wordt wat het betekent om als zorg- of welzijn-professional te werken in een Virtueel Verzorgingshuis.
Beleidsmakers : hierin wordt vooral ingegaan op het in gebruik nemen van om een  Virtueel Verzorgingshuis.

U kunt met de knoppen rechtsboven in het scherm altijd een ander profiel kiezen.